درباره ما

شرکت فناوری اطلاعات سهلان در سال 1373 با هدف ارائه خدمات در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات تاسیس گردید. سپس این شرکت با بهره جویی از بهترین تکنولوژی ها و متدولوژی های روز , بسرعت توسعه یافت و به بنگاه اقتصادی معتبر در این حوزه تبدیل شد.

این شرکت توانست در طول مدت تاسیس خود, با ارائه خدمات برتر اعتماد مشتریان را جلب کرده و به شریک تجاری معتبر تبدیل گردد. شرکت های طراز اول جهانی و شرکت های معتبر داخلی از جمله مشتریانی هستند که این شرکت را بعنوان شریک تجاری معتبر انتخاب نموده اند.