مجموعه اي از سازمان هاي دولتي؛ و شركت هاي داخلي و بين المللي طراز اول دنيا، فعال در:

 

  • نفت, گاز و پتروشیمی

 

  • صنايع خودروسازي

 

  • FMGC / خرده فروشی

 

  • صنایع داروسازی / حوزه سلامت

 

  • بانكداري و مالي

 

  • مطبوعات