خدمات> امنیت IT، تست نفوذ و ISMS

  • بهبود و ایجاد زیرساخت امنیتی شبکه
  • خدمات آنتی ویروس، هرزنامه، باج افزار و بدافزارها
  • طراحی و پیاده سازی زیرساخت امنیت اطلاعات (ISMS) بر اساس استاندارد ISO-27001
  • تست نفوذ و آسیب پذیری
  • ارزیابی امنیتی زیرساخت IT
  • تحلیل شکاف بر اساس ISO-27002
  • بازیابی اطلاعات از دست رفته
  • آموزش امنیت اطلاعات و شبکه