طراحی و نصب شبکه بصورت ساخت یافته (Structured) و بر اساس توپولوژی های متداول

 

  • کابل کشی شبکه                                                                                                                      

 

  • کابل تلفن سانترال و BPX                                                                                                  

 

  • کابل کشی برق و UPS

 

  • نصب نود