• بهبود و ایجاد زیرساخت امنیتی شبکه

 

  • خدمات آنتی ویروس , هرزنامه و بدافزارها

 

  • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بر اساس ISO 27001

 

  • تست نفوذ و آسیب پذیری

 

  • ارزیابی امنیتی زیرساخت IT

 

  • تحلیل شکاف بر اساس ISO 27002

 

  • بازیابی از فاجعه

 

  • آموزش امنیت اطلاعات و شبکه