خدمات > طراحی، پیاده سازی و مدیریت شبکه های LAN و WAN

  • طراحی و نصب شبکه بصورت ساخت یافته (Structured) و بر اساس توپولوژی های متداول
  • کابل کشی شبکه های کامپیوتری
  • کابل کشی تلفن سانترال و PABX
  • کابل کشی برق و UPS
  • نصب nodeهای شبکه
  • نصب، آرایش و راه اندازی RACK